Love Football Mall
 
 
 
Home News Leagues Search Help
 

  Teams of Hong Kong  
  Letters ID# Skill Team Honor PCT Wins Loses
1 CHH 330759 .HK-CHH.Leopig 2.3 n/a 0 0
2 DKW 183912 Dark Warriors 6.2 n/a 0 0
3 248 229248 cph team 0.0 n/a 0 0
4 82 248072 HOL 5.8 n/a 0 0
5 SJO 260400 San Juan Orcas 3.1 n/a 0 0
6 846 262846 SuperGoal 2.7 n/a 0 0
7 MAN 286826 Manchester United 3.7 n/a 0 0
8 SOX 304036 Stoxx Shot 2.8 n/a 0 0
9 530 200530 Man 2.8 n/a 0 0
10 WEA 210358 Walking Encyclopedia 1.8 n/a 0 0
11 355 217355 no name 0.0 n/a 0 0
12 VN 229040 Viet Nam team 1.5 n/a 0 0
13 21 331243 YAN ru 3.6 n/a 0 0
14 ONE 178993 The One 6.7 n/a 0 0
15 196 223196 Man 0.0 n/a 0 0
16 LPL 206795 Livepool 2.0 n/a 0 0
17 hin 210755 hongkong_hin 0.0 n/a 0 0
18 YGO 172196 YU-GI-OH 3.0 n/a 0 0
19 Wat 131128 What a Team 7.2 n/a 0 0
20 998 212998 no name 0.0 n/a 0 0
21 423 94423 no name 0.0 n/a 0 0
22 PRE 179345 THE PRESENEYS 3.5 n/a 0 0
23 hot 182183 Hotpants 2.6 n/a 0 0
24 0 241810 Tr?s bon 1.0 n/a 0 0
25 WFT 165679 Wonderful Team 2.5 n/a 0 0
26 15 217015 Danehill 0.0 n/a 0 0
27 586 263586 no name 0.0 n/a 0 0
28 910 320910 Golden Candle 0.0 n/a 0 0
29 333 321333 MANU 0.0 n/a 0 0
30 JEL 214178 Jelle 3.2 n/a 0 0
31 346 339346 no name 0.0 n/a 0 0
32 YGO 159712 YU-GI-OH 3.2 n/a 0 0
33 303 165303 Hei! Man 2.7 n/a 0 0
34 SW 179687 Sleepwalker 0.0 n/a 0 0
35 724 188724 kwanwui 2.2 n/a 0 0
36 126 185126 Dark Warriors Jr. 6.0 n/a 0 0
37 ABF 187813 All Black 4.3 n/a 0 0
38 ASL 190571 Arsenal London 2.3 n/a 0 0
39 FCE 190714 FC Evil 2.5 n/a 0 0
40 HK 192021 Hong Kong 3.5 n/a 0 0
41 166 197166 HOL 2.4 n/a 0 0
42 ASU 207021 All Star United 0.0 n/a 0 0
43 782 349782 R.K. 8.9 n/a 0 0

Privacy Policy   |    Contact Us   |    User Agreement   |    Code of Conduct